• Gói dùng thử 7 ngày
 • Không giới hạn chức năng
 • Đăng ký
 • Gói tháng T1- TP1-199k
 • 199000đ / 30 ngày
 • 250 hồ sơ
 • Hỗ trợ 24/7
 • Bộ soạn cơ bản Vi bằng
 • Rút trích tự động danh mục
 • Giới hạn 6 người dùng nghiệp vụ trong đơn vị
 • Đăng ký
 • Gói tháng V2- TT2-299k
 • 299000đ / 30 ngày
 • 300 hồ sơ
 • Hỗ trợ 24/7
 • Bộ soạn Vi bằng
 • Bộ hợp đồng dịch vụ Tống đạt - THA
 • Quản lý Tống đạt - THA
 • Giới hạn 10 người dùng nghiệp vụ trong đơn vị
 • Đăng ký
 • Gói tháng V3 - TT3-499k
 • 499000đ / 30 ngày
 • 350 hồ sơ
 • Hỗ trợ 24/7
 • Bộ soạn Vi bằng
 • Bộ hợp đồng dịch vụ Tống đạt - THA tùy chỉnh
 • Quản lý Tống đạt - THA
 • Không giới hạn người dùng nghiệp vụ trong đơn vị
 • Đăng ký

(*) Có thể mua thêm gói 100 hồ sơ chỉ 100,000 VNĐ đối với khách hàng đang sử dụng gói VIP mà có nhu cầu mở rộng số lượng hồ sơ.

(**) Mẫu các hợp đồng có thể chỉnh theo ý của văn phòng trong thực tế.

Hướng dẫn đăng ký và sử dụng: Link hướng dẫn tại đây